Kalite Politikamız

Kalite Yönetim Sistemimizi ISO 9001:2015 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dökümante edip, belgelendirmek  ve  sürekli iyileştirmek,

En üst düzeyde müşteri memnuniyeti sağlayacak şekilde kalite hedeflerimizi belirleyip bu hedeflere ulaşmak için takım ruhu içerisinde gerekli tüm çalışmaları gerçekleştirmek,

Tüm çalışanların memnuniyetini gözeterek süreçleri ile ilgili iyileştirme çalışmalarına katılımını sağlayacak şekilde kalite bilinciyle eğitmek ve yetkinliklerini geliştirmek,

Müşterileri odaklı çalışarak ortaklarımızın, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, içinde yaşadığımız toplumun beklentilerine duyarlı, saygılı ve örnek bir işletme olmak,

 

Sürekli iyileştirme ile artan kalite ve verimlilik sayesinde, sonradan da oluşabilecek en düşük hatayı hedef alarak en yüksek müşteri memnuniyetini sağlamak. Firma bilinirliğini arttırarak ve ürün portföyümüzü genişleterek, potansiyel müşteri ve hedef sektör havuzunu geliştirmek. Daha rekabetçi hizmetler sunarak, uygulanabilir şartları yerine getirmek ve sektörümüzde etkinliğimizi arttırmak. Tüm faaliyetlerimizi çevre ve isg öncelikli, yaratıcı çözümler üreterek sektörümüzde öncü ve örnek olmayı sürdürmeyi taahhüt ediyoruz.

Whatsapp Bilgi